Beställ installation

Ladda ned installationsbeställnings-dokumentet eller fyll i uppgifterna nedan. 

Ladda hem dokumentet här
Falu vitvaruservice

Kund

Återförsäljare

Viktiga uppgifter från kund

Har rätt till ROT-avdrag: JANEJ

Personnummer:
Fastighetsbeteckning/Brf.namn:
Org.nr om Brf:

Vilket material har husfasaden där rören skall borras igenom?
TräLättbetongTegelBetong

Avstånd till jordat vägguttag? m.

Viktiga uppgifter från Återförsäljare

Var och när finns värmepumpen tillgänglig:

Standard installation Värmepump

- Montering av inne och utedel i markplan
- 5m rördragning av isolerade rör inkl. kanaler
- Väggkonsol
- Håltagning i yttervägg (trä, tegel, lättbetong)
- Eliinstallation (ansl. till lämplig, befintlig jordad
gruppledning, max 2m från inkopplingspunkt)
- Igångkörningsprotokoll

Tillängstjänster vid installation

- Montering av innedel på övervåning
- Montering av utedel mer än 1,5m från mark
- Extra meter rördragning inkl. material
- Markstativ
- Håltagning betong, stenvägg, armerad betong
- Extra rörgenomföring
- Resor över 30km från återförsäljaren

Tilläggsarbete debiteras kunden direkt.

Fabrikat och modell av värmepump:

Övrigt:

Jag godkänner och bekräftar uppgifterna ovan